Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte


Årsmötet hålles varje år i klubbhuset mellan den 15/2 – 15/3.

Årsmötet hålles en lördag och oftast kort före den 15/3 och mötesstart brukar vara ca 16.00.

Förutom årsmötesförhandlingar delas i förekommande fall förtjänsttecken ut i samband med mötet.

Efter mötet har vi en Pub-afton som brukar vara välbesökt och USS bjuder på förtäring.

Förslag till dagordning vid USS årsmöte

Mötets öppnande

1

 Fastställande av röstlängd för mötet

2

 Val av ordförande och sekreterare för mötet

3

 Val av protokolljusterare och rösträknare

4

 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

5

 Fastställande av föredragningslista

6

 Val av opartisk ordförande att leda förhandlingarna under punkterna 7, 8 och 9

7

 Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhetsåret

8

 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret

9

 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser

10

 Fastställande av medlemsavgifter

11

 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhetsår

12

 Behandling av styrelsens förslag till stadgeändring

13

 Behandling av i rätt tid inkomna motioner med styrelsens yttrande

14

 Val

 

a) Val till styrelsen

 

b) Val till kappseglingssektionen

 

c) Val till ungdomssektionen

 

d) Val av 2 revisorer jämte suppleanter. I detta val får styrelsen inte delta

 

e) Val till Minnesfondens fondstyrelse

 

f) Val till övriga förtroendeposter

 

g) Val av 3 ledamöter i valberedningen, av vilka en ska vara sammankallande

15

 Veteranskepparnas representanter tillkännages

16

 Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5


 Mötets avslutande

Övriga handlingar inför årsmötet kan fås efter kontakt med Bo Anjou, tel 018-42 50 56

Uppdaterad: 07 MAR 2019 13:11 Skribent: Tommy Gustavsson

Postadress:
Upsala Segel Sällskap
Skarholmsvägen 2
75653 Uppsala

Kontakt:
Tel: 018320659
E-post: This is a mailto link

Se all info

svenskasjo_250x360_josefin_ssf