Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte


Årsmötet hålls varje år i klubbhuset mellan den 15/2 – 15/3.

Årsmötet hålls en lördag och oftast kort före den 15/3 och mötesstart brukar vara ca 16.00.

Förutom årsmötesförhandlingar delas i förekommande fall förtjänsttecken ut i samband med mötet.

Efter mötet har vi en Pub-afton som brukar vara välbesökt och USS bjuder på förtäring.

 

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

1.     Fastställande av röstlängd för mötet.

2.    Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.    Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.    Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.    Fastställande av föredragningslista.

6.    Val av opartisk ordförande att leda förhandlingarna under punkterna 7, 8 och 9.

7.    Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhetsåret.

8.    Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.

9.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10.   Fastställande av medlemsavgifter.

11.    Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhetsår.

12.   Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

13.   Val av

      a)  sällskapets ordförande, tillika styrelsens ord­förande, för en tid av två år;

      b)  halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

      c)  halva antalet suppleanter i styrelsen för en tid av två år;

      d)  två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

      e)  tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande;

      f)  halva antalet ledamöter i kappseglingssektionen för en tid av två år;

      g)  halva antalet ledamöter i ungdomssektionen för en tid av två år;

      h)  ombud till möten där sällskapet har rätt att vara representerat genom ombud;

      samt

      i)  övriga förtroendeposter.

14.   Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för sällskapet eller medlemmarna får inte fattas om frågan inte varit med i kallelsen till mötet.

Uppdaterad: 31 MAR 2019 20:10 Skribent: Per Nilson
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Upsala Segelsällskap
Skarholmsvägen 2
75653 Uppsala

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info