Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till Årsmöte 20:e mars

15 FEB 2021 12:37
Årsmötet kommer att hållas som ett digitalt möte i programmet Microsoft Teams
 • Uppdaterad: 26 FEB 2021 10:24

Årsmötet 2021 lördag 20 mars kl 16:00

 

Årsmötet kommer att hållas som ett digitalt möte i programmet Microsoft Teams. Man kan delta med dator, surfplatta eller mobiltelefon. Årsmöteshandlingarna kommer att publiceras på USS hemsida www.uss.nu. Handlingarna kommer även att sändas via e-post till alla medlemmar som anmält sig till mötet.

Alla medlemmar som vill delta i mötet måste anmäla sig i förväg via e-post till This is a mailto link. Alla som anmält sig senast den 18 mars kommer att före mötet få ett mejl med instruktioner för mötet. Genom att sedan klicka på en länk i detta mejl, ansluter sig medlemmen till årsmötet.

Vid årsmötet kommer styrelsens förslag till stadgeändring att behandlas under punkt 12 i dagordningen. Klicka på länken här för att läsa ändringsförslaget med kommentar.

 

Väl mött på internet!

Styrelsen

Ladda ner dagordningen

Alla övriga handlingar kommer du också att kunna hitta här

Förslag till dagordning vid USS årsmöte lördag den 20 mars 2021

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av sekreterare och opartisk ordförande för mötet.
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 6. Fastställande av föredragningslista.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhetsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhetsår.
 12. Behandling av styrelsens förslag till stadgeändring.
 13. Behandling av i rätt tid inkomna motioner med styrelsens yttrande.
 14. Val.
  a) Val till styrelsen.
  b) Val av vaktchef.
  c) Val av isseglingsansvarig.
  d) Val av 2 revisorer jämte suppleanter. I detta val får styrelsen ej delta.
  e) Val till Minnesfondens fondstyrelse.
  f) Val till övriga förtroendeposter.
  g) Val av 3 ledamöter i valberedningen, av vilka en är dess ordförande.
 15. Veteranskepparna tillkännager sina representanter.
 16. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 6
 17. Mötets avslutande

 

Ladda ner dagordningen 

Skribent: Klas Elwinger
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Upsala Segel Sällskap
Skarholmsvägen 2
75653 Uppsala

Kontakt:
Tel: 018320659
E-post: This is a mailto link

Se all info