Broöppningstider

Broöppningtider finns på www.sjofartsverket.se under Sjöfart/
Sjökort och Publikationer/Öppningstider, broar och kanaler.

Nedanstående är hämtat från sjöfartsverket (2022-12-17)

Eriksundsbron

Svängbro
Segelfri höjd vid stängd bro: 2,7 m. Fri bredd 12,4 m.
Bron fjärrmanövreras från Stäkets brocentral.
Öppningstider
Den 1 maj – 15 oktober
via VHF kanal 14 eller tel: 08-583 518 75 (brovakt) enligt följande:
Bron öppnas efter anmälan på fasta tider – varje hel timme mellan 0900 – 2200.

Stäketbron

Svängbro
Segelfri höjd vid stängd bro: 2,2 m
Fri bredd: 7,8 m
Öppningstider
1 maj – 15 oktober
Alla dagar: kl 0930, 1030 ….. 2230 övrig tid efter förhandsbeställning.
För ytterligare information kontaktas brovakten.

Nockebybron

Segelfri höjd: 12 m
Fri bredd: 24 m
Öppningstider
1 maj – 15 oktober
Fartyg och båtar kan kontakta brovakten via VHF kanal 14 eller 68 alternativt telefon 08-80 32 62 eller 073-523 47 75.
Bron öppnas, efter anmälan till brovakten, de första tio minutrarna efter varje hel timme enligt följande:

Måndag – torsdag
0700 – 0710
0900 – 1510
1900 – 2210
Fredag
0700 – 0710
0900 – 1410
1900 – 2210
Lördag
0700 – 2210
Söndag och helgdag
0700 – 1610
1800 – 2210
Broöppningar medges ej (spärrtider) under nedanstående tider:
Måndag – Torsdag: 0710-0900, 1510-1900
Fredag: 0710-0900, 1410-1900
Söndag och helgdag: 1610-1800

Tappströmsbron
Segelfri höjd: 6 m
Begränsad framkomlighet fram till våren 2023 på grund av arbeten. Vid behov kontaktas arbetsfartyg på 0708-143945 för passage.

Öppningstider
1 maj -15 oktober
Broöppning kan erhållas en gång/timme under 10 min, efter varje halv timma enligt följande:
Vardagar
0630, 0930, 1030, … 1430, 1930, 2030 och 2130
Lördag, Söndag och helgdag
0630, 0730, … 2130

Kontaktuppgifter
Förhandsbeställning görs helgfri måndag–fredag kl. 0700–1600 på telefon: 08-80 32 62.
Under ordinarie arbetstid, öppnas bron om möjligt, senast 1 timme efter det att beställning gjorts.
Övrig information
Fritidsbåtar skall vid behov använda VHF kanal 14 för kontakt med brovakten.
Notis

Hamarbyslussen

Hammarbyslussen ligger i anslutning till Skansbron. I den slussar du mellan Saltsjön och Mälaren. Hammarbyslussen är 115 meter lång och 17,4 meter bred.
Segelfri höjd* på 11,4 meter.
Fri höjd** är 12,8 meter i farledens mitt.
Öppettider för fritidsfartyg
06.30-23.30
sker slussning vid behov året runt
23.30-06.30
sker slussning endast på fasta tiderna 00.00, 01.00, 02.00 och 04.30
Kostnad för fritidsfartyg
Från Mälaren till Saltsjön: 267 kr
Från Saltsjön till Mälaren: Gratis
Säsongskort 2022: 1049 kr om du köper det här på webbplatsen, 1182 kr i slussen
Obs! Inga kontanter hanteras i slussen, utan all betalning ska göras med kort.
Av säkerhetsskäl slussar ranka farkoster – kajaker och kanoter – gratis. Övriga fartyg, se ovan.

Danviksbron
Dubblerad enkelarmad klaffbro
Segelfri höjd: 11,8 m
Tel brovakt: 08-508 279 11 eller 08-6702810
alt. VHF kanal 12.

Skansbron
Dubbelarmad klaffbro
Segelfri höjd: 11,4 m
Tel brovakt: 08-670 28 15

Liljeholmsbroarna
Dubblerad gatubro
Segelfri höjd: 14,7 m
Tel brovakt: 08-670 28 15
Observera! Liljeholmsbron kommer inte öppnas under nedanstående tider:
2 juni kl 07.00 – 09.00 samt 17.00 – 19.00
3 juni kl 08.00 – 10.30

Öppettider
Dagtid 1 maj till 2 oktober: 06.30-23.30
Fritidsfartyg
Danviksbron och Liljeholmsbron öppnar en gång i timmen, cirka halv (t.ex. någon gång mellan 11.29 och 11.35).
Skansbron öppnar vid behov i samband med slussning.

Spärrtider – då öppnas inte broarna
Liljeholmsbron och Skansbron öppnas inte vardagar 06.30-09.15 samt 15.30-18.30
Danviksbron öppnas inte vardagar 06.30-09.15 samt 15.30-18.30
Inga spärrtider på helger och röda dagar.

Övriga upplysningar
Broarna öppnas ej då medelvinden överstiger 15 m/sek under 10 minuter.

Södertäljesluss

Slussning
Tider nedan gäller sydgående trafik mot Saltsjön.
Nordgående trafik slussar omedelbart efter sydgående.

1 juni -31 augusti
Måndag – fredag
15 minuter efter hel timme kl 0815 – 2115
Lördag – söndag samt helgdag
15 minuter efter hel timme kl 0815 – 2115

Slussbron och Slussning mot Mälaren
Slussningstiderna kan komma att påverkas på grund av pågående arbeten i kanalen/slussen och handelssjöfart.

1 juni -31 augusti
Måndag – Fredag
30 min efter hel timme 0830 – 2130
Lördag – söndag samt helgdag
30 min efter hel timme 0830 – 2130

Vissa avvikelser kan ske under helgdagar eller dag före helgdag.

Kontaktinformation
Kanaloperatör nås på tel 0771-630 655,
VHF kanal 14 och 68.

Övriga upplysningar
Segelbåtar med större höjd än 15,0 m, på nordgående, måste anpassa sin genomfart till tiderna för Mälarbrons öppning.
Detaljinformation finns lokalt på skyltar. Hela kanalen övervakas av TV-kameror från manövertornet för Södertälje kanal.
Fartbegränsning till 6 knop gäller i hela kanalen.
Trafik- och Brosignaler se sjökort 6181.
*Segelfri höjd = brons höjd vid medelhögvattenstånd, minskad med 0,5m säkerhetsmarginal

Broöppning begärs hos Södertälje kanal, VHF kanal 68 eller tel 0771-630 655
Sluss och slussbro öppnas vid behov.

Mälarbron
13,8 meter segelfri höjd* |34m| full bredd
15,0 meter segelfri höjd* |10m| mellan markeringar

Aktuell nautisk information
Helgfria vardagar kl 11:00 – 19:00 mellan den 1 nov 2022 – 31 december 2023 är farleden genom Södertälje sluss avlyst för fartyg från 24 m längd.

Fritidsbåtar
Mälarbron öppnas vid behov följande tider:

Måndag – torsdag
0900, 1100, 1300, 1500, 1800, 1900 och 2100
Fredag
0900, 1100, 1300, 1500, 1800, 1900, 2000 och 2100
Lördag – söndag och helgdagar
Varje hel timme 0800 – 2100

Trästabron

Frihöjd 17 Meter enligt Wikipedia

Bagghusbron (5,0 m)

Öppningstider
1 maj – 15 oktober
Broöppning kan erhållas 30 minuter efter varje hel timma, mellan kl 0730 – 2130.
Båtar som ska passera bör befinna sig vid bron före öppningstiden.
Bron börjar stänga senast 7 minuter efter öppning.

Älmstabron (3,0 m)
Öppningstider 1 maj – 15 oktober.
Broöppning kan erhållas varje hel timma mellan
07:00 – 22:00
Bron börjar stängas senast 8 minuter efter öppningen.
Brovakten kontaktas på telefon 0176 – 500 19.

Vädökanal

Minsta djup i kanalen: 2,0 m.
Kanalen är fartbegränsad till 5 knop.
Den segelfria höjden i övriga delar av kanalen är max 17 meter.