Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Plangruppen


2009 bildades USS Plangrupp och anledningen till detta var det mångfald av kontakter med kommunens politiker och tjänstemän som krävdes i samband med bl a detaljplanerna avseende Skarholmsområdet och då särskilt Skarholmens udde.

Plangruppens uppgift är att på styrelsens uppdrag medverka i kontakter med kommunens tjänstemän och politiker i frågor som är viktiga i USS verksamhet. En av Plangruppens uppgifter är förbereda frågor för styrelsen så att beslut kan fattas.

Plangruppen består av Lars H Ericsson, Per Nilson, Bo Anjou, Göran Bohlin, Tommy Gustavsson och Rune Larsson. Sammansättningen gör att gruppen har erfarenheter avseende USS verksamhet både i ett historiskt och nutida perspektiv vilket är mycket viktigt i de frågor som handläggs. I gruppen finns också kunskaper/erfarenhet beträffande kommunens organisation, juridiska frågor och om hur information skall bedrivas. Gruppdeltagarna har ett väl uppbyggt och brett kontaktnät med kommunens tjänstemän och politiker.

2010 utgav Plangruppen en specialutgåva av USS Aktuellt som utdelades till politiker och tjänstemän inom kommunen och denna fick mycket stor genomslagskraft och har fortfarande bärighet i de frågor som Plangruppen handlägger.

De uppdrag som Plangruppen från 2012 har från styrelsen rör framför allt varvsområdet. Förlängning av kontrakt för framtida investeringar såsom spolplattor, muddring och annat som är viktigt för verksamheten ur varvsperspektivet. Området kring Skarholmen är också en del som gruppen handlägger. Möten med kommunen, Intressebevakning ur ”USS-perspektiv” och i förkommande fall yttranden angående byggplaner och i samband med detta även kontakter/påverkan politiker.    

USS Aktuellt - Specialutgåva

Under våren 2010 tog Plangruppen tagit fram en specialutgåva av USS Aktuellt för att informera medlemmar, politiker och kommunala tjänstemän etc avseende:
- Ungdoms- och kappseglingsverksamheten
- Hamnen
- Båtvarvet - ett kulturhistoriskt värde
- Parkeringsproblemen
- Anläggning av en sjömack
- Restaurang Skarholmens tllbyggnad
- Anläggning av en marina
- Avloppslukt i hamnen
- Exploateringshotet

Tidningen finns för nerladdning under Tidning/Utgåvor 2010

 

Uppdaterad: 13 APR 2017 10:28 Skribent: Tommy Gustavsson

Postadress:
Upsala Segelsällskap
Skarholmsvägen 2
75653 Uppsala

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info