Arbetet med denna Digitala Lilla kalender har bara börjat.

Om du har önskemål om något som borde vara med eller hittat något som bör rättas till kan du gärna påpeka detta via hemsidans Felanmälan/Tips som finns under USS rubriken.

Digitala Lilla kalendern

Den här delen a webbsidan är tänkt att vara en snabb guide när du behöver information. Den är inriktad att fungara framför allt på mobiler.

Lilla Kalendern är ett hjälpmedel för Dig som är medlem i Upsala Segel Sällskap, USS. Den är formulerad så att du lätt ska hitta uppgifter om föreningen. Men även annat smått och gott.
Här hittar Du namn på styrelsemedlemmar och funktionärer, telefonnummer, sjömärken, fyrsignaler, broöppningstider.