Låna klubbåt

Klubbåtar för utlåning

20 st båtar till ditt förfogande – En medlemsförmån! – Visste du det?

Vill du som medlem segla och saknar båt? Prova på en ny båttyp? Segla med barnbarnen några timmar, eller ta med en optimist som släpjolle på semestern till familjens glädje. Här finns möjligheter!

Efter att ha uppvisat kunskaper i segling, deltagit i en genomgång hur materialet förvaras samt undertecknat ett avtal för lån av båt har medlemmar i USS möjlighet att utan extra kostnad boka och låna segelbåtar då dessa inte används i verksamheten. Båtarna får efter bokning lånas av medlemmar i USS, för dagsegling och kappsegling. Läs mer om regler för båtlån

OBS! Ungdoms-sektionens verksamhet, seglarskolor och kappsegling har alltid företräde!

Följande båtar finns för utlåning:

606
Antal båtar för utlåning: 9 st  varav 5 st är enbart för kappsegling och sektionens aktiviteter.

2 Kr

Antal båtar för utlåning: 4 st.

Optimist

7 st

606
Antal båtar för utlåning: 9 st  varav 5 st är enbart för kappsegling och sektionens aktiviteter.

2 Kr

Antal båtar för utlåning: 4 st.

Optimist

7 st

Så här går det praktiskt till att låna båt

 

OBS !

Användarkonto / Inloggningsuppgifter krävs nu för att kunna boka i systemet !!!

Anmäl i god tid till ungdom@uss.nu att du vill ha tillgång till bokningen.

Ordningsregler för båtlån ser du till höger →

Ordningsregler för nyttjande av lånebåtar

Efter att ha uppvisat kunskaper i segling, deltagit i en genomgång hur materialet förvaras samt undertecknat ett avtal för lån av båt har medlemmar i USS möjlighet att utan extra kostnad boka och låna segelbåtar då dessa inte används i verksamheten. Båtarna får efter bokning lånas av  medlemmar i USS för dagsegling och kappsegling. Nyttjande av båt utan att ovanstående är uppfyllt ses som otillbörligt nyttjande av klubbens egendom och misskötsamhet av klubbens riktlinjer. Eventuella disciplinära åtgärder hanteras av USS styrelse. Misskötsamhet kan leda till avstängning från klubbens verksamhet. Båtarna är försäkrade av USS, men egen vållade skador och/eller ev. självrisker betalas av den som lånar. Tänk på att ta väl hand om båtar och utrustning, eftersom det är klubbmedlemmars frivilliga arbete som möjliggör att de finns och fungerar. Upptäcker ni fel eller brister måste dessa ovillkorligen anmälas i  bokningssystemet. I avtalet ingår att man som nyttjare förväntas vara med och hjälpa till med båtvård, sjö- och torrsättning. Detta arbete ingår inte i den ordinarie arbetsplikten som gäller alla USS medlemmar.
OBS! Klubbens båtar skall i första hand användas i verksamheten. Inplanerade bokningar kan strykas utan förvarning om antalet besökare under klubbens aktiviteter kräver flera båtar.

OBS! Gäller ej båt 806, 807 och 831 om de ämnas vara med på kvällskappseglingar eller andra regattor. Undvik därför att boka båt under alla tisdagar och torsdagar mellan kl 16-21 under maj-juni samt under augusti till och med september. Båtarna används även under sommarkurserna så även under denna period kan icke bokade båtar rekvireras in av ungdomssektionen i de anser sig vara i behov av båten.


USS lånebåtar
2krona Båtansvarig 2krona, ungdom@uss.nu 

Segelnr Anm
687 Lämplig för lätta besättningar
725  
913  
933
 


606 Båtansvarig 606, kapps@uss.nu

Segelnr  Anm
418 Ska ligga i sjön. Primär utlåningsbåt
434 Ska ligga i sjön. Primär utlåningsbåt
613 Ska ligga i sjön. Primär utlåningsbåt
291
Ska ligga på trailer
475
Ska ligga på trailer
806 Kappseglingsbåt. Ska ligga på trailer. Har 80släp
för transport till regattor på annan ort.
807 Kappseglingsbåt. Ska ligga på trailer. Har 80släp
för transport till regattor på annan ort.
831 Kappseglingsbåt. Ska ligga på trailer. Har 80släp
för transport till regattor på annan ort.