Kvällssegling
USS TISDAGAR, ESK TORSDAGAR

USS och ESK arrangerar tillsammans kvällsseglingar. Tisdagskvällar ligger ansvaret på USS och torsdagar håller ESK i rodret.

Alla kan vara med, men vanligtvis tränar jolleseglarna samtidigt på egna banor.

Du bör också känna till de viktigaste kappseglingsreglerna och inte vara helt nybörjare.

Efter varje tävling fikar vi, snackar resultat och taktik samt avrundar med en enkel prisceremoni.

För varje segling du deltar i får du poäng och bästa poängplockare vinner ett vandringspris uppsatt av USS och ESK tillsammans.

Dessutom delar USS ut ett vandringspris till sin flitigaste kvällsseglare.

Våren

Under våren är USS’s kvällsseglingar enkla träningsseglingar på kryss- länsbana med gemensam start för alla båtar kl. 19:00 och ingen SRS-omräkning. Vinner gör den som kommer först över mållinjen. Vanligtvis körs ca 3 heat per kväll.

USS Träningsseglingar, Våren Fr o m 2024:
Tisdagar med första skarpa starten kl 19
Föregås av 2 provstarter, se nedan
Kryss-länsbana ca 15 min seglas 2 varv
OBS, J70 och eventuellt jämnsnabba båtar seglar 3 varv!
Målsättning: Segla i ca 1 timme, ca 3 seglingar, nyttig ”komma igång” och manöverträning.

Tid:  Ljud- och Flaggsignal: Betyder för seglarna:
18:51 Tut samt Flagga nr 1, 2 och 3 3 min till 1:a provstart
18:52 Tut samt Flagga nr 1 och 2 min till 1:a provstart
18:53 Tut samt Flagga nr 1 1 min till 1:a provstart
18:54 Tut samt Flagga nr 1, 2 och 3 1:a provstart, segla ca
30 sek, återvänd
Sedan
Tut samt Flagga nr 1, 2 och 3 3 min till 2:a provstart
Tut samt Flagga nr 1 och 2 min till 2:a provstart
Tut samt Flagga nr 1 1 min till 2:a provstart
Tut samt Flagga nr 1, 2 och 3 2:a provstart, segla ca
30 sek, återvänd
Sedan
Tut samt Flagga nr 1, 2 och 3 3 min till SKARP START
Tut samt Flagga nr 1 och 2 min till SKARP START
Tut samt Flagga nr 1 1 min till SKARP START
Tut samt Flagga nr 1, 2 och 3 SKARP START!

Följande starter sker utan provstarter om inte arrangören meddelar annat på sjön.

Målgångsprocedur alla race:
Sista båt i mål signaleras med Tut samt Flagga nr 1, 2 och 3, 3 min till SKARP START

Obs även vårens seglingar ingår i flitpriset, segel nr och besättning (minst rorsman) samt klubbtilhörighet, rapporteras till infoansv@uss.nu

Hösten

Resultat från kvälsseglingar och övriga segeltävlingar hittar du under Verksamhet/Kappsegling/Resultat från tävlinga

På hösten övergår tisdagsseglingarna till USS Cup som seglas på en bana där Ekolns nio fasta märken (se karta nedan) kombineras efter rådande vindförhållanden. Starten sker utanför USS klubbhus kl. 18:30, där också banbeskrivningen anslås med siffror senast 15 min före start. Seglingsresultatet räknas enligt SRS (se länkar nedan).

Att anordna en kvällssegling “några tips”

Klubbens aktiva kappseglingsmedlemmar turas om att arrangera kvällsseglingarna på tisdagar. Under våren lägger vi en kryss-länsbana och kör kortare race för att få till mer träning.
Under hösten seglar vi efter de fasta märken som ligger utplacerade på Ekoln med start utanför USS klubbhus.

Vårens kvällsseglingar genomförs enligt schemat ovan, detta är nytt från 2024
Första RIKTIGA start är planerad till kl 19.00 Kryss-länsbana ca 15 min seglas 2 varv. Antalet race som seglas beror på vindförhållanden men sikta på att hinna med två race och anpassa efter situation. Kör 3-minuters starter.

Först i mål vinner oavsett båttyp. Klubbens motorbåt ”Särkin” används för att lägga bana. Nycklar till båten finns i styrelserummet. För att komma in i styrelserummet behöver du en styrelsenyckel. Den får du tillgång till genom att kontakta någon du känner med styrelsenyckel alt kontakta kappseglingsansvarig, kapps@uss.nu

Det sitter en strömbrytare på den främre väggen, styrbord sida, i luckan mellan stolarna på båten. Denna behöver vridas på för att kunna starta motorn. Vrid av strömbrytaren när du lämnar båten. Flaggor, megafon och tuta finns i kappseglingsrummet. Rundningsmärken och sänken finns i stora plastboxar bredvid båten i hamnen.
Fika ordnas av en fikavärd i klubbhuset.
Deltagande båtar (segel nr) och besättning, åtminstone rorsman, rapporteras till  infoansv@uss.nu (ingår i flitpriset)

Höstens kvällsseglingar

Starten är planerad till 18.30 och arrangeras från klubbhusets altan. Planera en kryss-länsbana efter de fasta märken som finns utplacerade på sjön. Planera ett race som tar ca 60 minuter att segla. 5- minuters start. Resultatet räknas om enligt SRS. Mer information om att beräkna SRS hittar du här:
https://matbrev.svensksegling.se/Home/BoatList
Banan annonseras genom att sätta ut sifferplattor utanför klubbhuset som är synliga från sjön. Sifferplattorna, flaggor, megafon och tuta finns i kappseglingsrummet.
Kappseglingsarrangören ordnar fikat. Fikat finns i kappseglingsrummet.

 Resultat rapporterings fil
(filen är en Excell fil som laddas ned när du klickar på länken)

Efter kvällsseglingen:
Under meddelas kvällens resultat och därefter lottas priser ut bland deltagarna. 3 priser delas ut.
Våren: Alla priserna lottas ut. Deltagarnas namn (åtminstone rorsman) ska via en som har hand om kvällsseglingen meddelas till informationsansvarig på infoansv@uss.nu
Det som ska vara med är: segel nr, båt typ, klubb, rorsman. “målgångs ordning” Alla som deltagit får samma poäng. men vi redovisar ändå turordningen på målgången. Deltagande ger poäng till flitpriset.

Det går bra att använda denna förenklade redovisnings fil till både vårens och höstens kvällseglingar Kappseglingsresultat.xlsx

Hösten: Segraren får välja först. De två resterande priserna lottas ut. Resultatet ska meddelas till informationsansvarig på infoansv@uss.nu via Kappseglingsresultat.xlsx
Endast de som närvarar vid prisutdelningen kan erhålla pris.

Om du av någon anledning inte kan använda resultat filen måste informationen nedan finnas med:

Segel nr, Båt typ, Klubb, Rorsman. Start tid & Målgångstid, samt om man seglat med normal SRS eller utan undanvinds segel/shorthanded/singelhanded. i filen kan det anges i i första kolumnen.

ESK:s torsdagsseglingar

Estelle Cup, seglas hela säsongen på de fasta märkena, kombinerade efter rådande vindförhållanden och seglingsresultatet räknas enligt SRS. Starten sker utanför ESK:s klubbhus (startpaviljongen) där också banbeskrivningen anslås med siffror. Starttider är 19:00 på vårsidan och 18:30 på sensommar/höst. Estelle Cup avslutas med Höstcupen som avgörs en helg i september. För anmälan till Estelle Cup se ESK hemsida www.esksegling.se.

Bra att veta/kunna

Allt du behöver veta om SRS

Om du inte redan har Sailwaveprogrammet i din dator så laddar du ner det här

Exempel på Sailwavefil för beräkning av resultat med SRS

Hur du som kvällseglingsansvarig ska registrera och publicera resultaten med hjälp av kappseglingsdatorn har Leif Theelke gjort en fin beskrivning av
Läs gärna igenom i lugn och ro innan!
Beskrivningen finns förstås också i kappseglingsdatorn.

Här är en lite enklare excelvariant

SRS tabell kölbåtar
SRS Tabell jollar

Tävlingsresultat