Den här kalendern visar allmäna händelser inom USS, som kan vara av intresse för medlemmar

Om du vrider telefonen 90 grader, ser du kalendern bättre.

Här nedan i flikarna kan
du välja olika vyer.

Nedan visas enbart händelser i kappseglingskalendern