Hamnvakt

Vaktkuren

Hamnen vaktas av medlemmar och möjlighet finns att välja vaktnatt genom att boka vakt natt via Bas-K under januari månad, under februari finns vaktpärmen ut i klubbhuset med möjlighet till bokning av vaktnatt.

Alla som har båt på varvet och/eller i hamnen ska gå vaktpass, det finns inga undantag för varken styrelse eller funktionärer.
Man har en vaktnatt per båt och år.

Om vaktnatt ej ifyllts blir båtplatsförhyrare uppsatt för en nattvakt vilket kan innebära att det exempelvis blir mitt under semestern.

I klubbhuset finns en vaktpärm som beskriver hur vakten går till.

Vaktnatten är obligatorisk och utebliven vakt kan innebära att hamnplatsen blir uppsagd.

Att gå hamnvakt kan vara nästan magiskt.