Hamnvakt

Vaktkuren

Skulle du av någon anledning behöva byta vaktnatt, så har du här nedan listan över vem som går vilken natt, klicka på texten nedan.
Listan uppdateras “vid behov” skulle du upptäcka att uppgifterna är gamla så meddela gärna det via formuläret smo du hittar under USS rubriken här på hemsidan.

Hamnen vaktas av medlemmar och möjlighet finns att välja vaktnatt genom att boka vakt natt via Bas-K under januari månad, under februari finns vaktpärmen ut i klubbhuset med möjlighet till bokning av vaktnatt.

Alla som har båt hamnen vis Skarholmen ska gå vaktpass, det finns inga undantag för varken styrelse eller funktionärer.
Man har en vaktnatt per båt och år.

Om vaktnatt ej ifyllts blir båtplatsförhyrare uppsatt för en nattvakt vilket kan innebära att det exempelvis blir mitt under semestern.

I klubbhuset finns en vaktpärm som beskriver hur vakten går till.

Vaktnatten är obligatorisk och utebliven vakt kan innebära att hamnplatsen blir uppsagd.

Att gå hamnvakt kan vara nästan magiskt.