kappsegling

Nybörjarregatta

Nybörjarregatta

J-SM Västerås 2022

USS är sedan många år en mycket aktiv kappseglingsförening. Under årens lopp har vi bl a erövrat en lång rad SM-guld i olika entypsklasser. Vi har som arrangerande klubb som vana att årligen bjuda in flera klasser till USS-regattanoch även fler tävlingar på både senior-och juniorsidan. Vi blir många gånger tillfrågade att arrangera SM eller andra större nationella tävlingar. 2023 stod vi värd för IF-båt SM 2-5 augusti.

Vi deltar dessutom i allsvenska-serien som avgörs via 4 olika delregattor i olika städer runt om i Sverige. Vid varje allsvenska-delsegling komponeras ett nytt lag bestående av junior-senior-kille-tjej.

Utöver de olika helgregattorna som anordnas så bedriver vi också träningsverksamhet på tisdagskvällar i form av kappseglingsträning under maj/juni på kryss-länsbanor, och kvällskappseglingar runt fasta märken under augusti/september.

USS har en sjösättningskran inne i hamnområdet för mindre kölbåtar. I nära anslutning till kranen finns både sjö-och landplats för klubbens egna 606-båtar. Dessa är avsedda för utlåning, både för tävlings-och träningsbruk, till klubbens medlemmar. Via ett samarbete med Gibon AB förfogar vi även över en båt av typen J70. Det är den båttyp som Svenska seglarförbundet (SSF) använder sig av vid ”Allsvenskan”, ”Seglingens Mästare” och ”Women on Water”. Båten är avsedd att användas av alla klubbens medlemmar för att stimulera och uppmuntra kille/tjej/ung/gammal att utvecklas och ha kul med segling.

Vi har numera även en mycket aktiv och entusiastisk krets av Kite-seglare i klubben, både killar och tjejer. De tränar oftast med utgångspunkt från Morga Hage där strand-och vindförhållandena är lämpligast. På de nationella tävlingar vi deltagit i har vi nått goda resultat.

På vintern pågår segling med isjakter i samverkan med vår grannklubb ESK.