Välkommen till Upsala Segelsällskap!

Upsala Segelsällskap (USS) bildades 1907 och har idag ca 1.400 medlemmar.  Antalet registrerade båtar är drygt 550.

Vår hamn finns i Ekoln vid Skarholmen i norra Mälaren, varvet i Flottsund vid Fyrisåns mynning strax intill.

Vi har en klubbholme, Säby Klint, som är belägen drygt 2 distansminuter från hamnen.

USS verksamhet bygger på ideella medlemsinsatser.

Vi prioriterar kappsegling och ungdomsverksamhet.

USS har ett mycket fördelaktigt medlemskap för ungdomar upp till och med 24 år.

Mer om detta och USS kan du ta del av under respektive verksamhetsområden.

Vi vill och jobbar ständigt för att vår segling ska vara en trygg plats för dig både fysiskt, psykiskt och socialt.

Som en del av den svenska idrottsrörelsen står vi helt bakom Riksidrottsförbundets idéprogram Idrotten Vill som ger oss riktlinjer genom klubbutvecklingsverktyget moderna föreningen för hur vi vill att idrott ska utformas.

Lika självklar för oss är idrottens värdegrund med de fyra grundpelarna:

  • Glädje och Gemenskap
  • Demokrati och Delaktighet
  • Allas rätt att vara med
  • Rent spel

Magnus Johannesson
Ordförande sedan 2021

Seglare vid Fyris, Jubileumsboken
100 år med Upsala Segel Sällskap 1907-2007

Boken skildrar Upsala Segelsällskaps historia sedan 1907 då sällskapet bildades.

Ett ofantligt stort jobb har gorts av Ingemar Nilsson och Stig Jansson för att framställa denna unika bok.

I kronologiskt ordning kan du följa USS sedan början på 1900-talet.

Ca 400 bilder, bl.a. unika sådana från 1800-talet visar hur kappseglingen på Ekoln utvecklats under åren.

Du kan köpa boken som kostar 200 kr på expeditionen. Intäkterna går oavkortat direkt till USS.

Bildspel 1907-2007

Om du vill ha en snabbgenomgång av vår 100 åriga historia så finns här en bildpresentation att ta del av.

Ursprungligen särskrevs Upsala Segel Sällskap men 2017 (?) beslöt vi att i likhet med de flesta andra sällskap kalla oss Upsala Segelsällskap. Ursprungsstavningen Upsala är dock alltjämt stadigt förankrad.

Redan till 90-årsjubiléet….

…var de som fick 100-året på pränt i farten och generalrepeterade med två videoinspelningar, en återspeglande en sommarseglats och den andra sammanfattar de då 90 gångna åren. Som utfyllnad också en inspelning från nutidens 606 Beginners Regatta. Håll tillgodo!

USS Aktuellt

Klubbtidningen USS Aktuellt såg dagens ljus 1978 och utkommer för närvarande med fyra nummer per år. Finns i digital form fr.o.m. 2008, resterande komplett årgångsvis i expeditionen.

USS är medlem i SSF….

…och SBU