veteranskepparna

Om man är över 50 år fyllda och har varit medlem i Upsala segelsälskap så många år att ålder och antalet medlemsår samanlagt blir 75 eller mer, så tillhör man automatiskt Veteranskepparna.

Veteranskepparansvariga ordnar och organiserar olika aktiviteter som resor träffar som den återkommande “punchlunken”