Hej USS:are här kommer lite information om vad som händer i Upsala Segelsällskap närmsta tiden.

Solskens Grillen
Söndagen 19 mars 13:00 (fel på ett ställe i tidningen) – 15:00. Startar USS upp våren med Solskensgrillen på klubbhusets altan. Alla nya som gamla USS:are välkomna.

Årsmötet 2023
Lördag 25 mars kl 16:00 har Upsala Segelsällskap sitt årsmöte, kallelse till mötet och dagordning, förslag till stadgeändringar osv. har du i USS Aktuellt nr2. Efter årsmötet bjuds alla deltagare på den sedvanliga Årsmöte Puben

Valberedningen söker en medlem. Är det något som du tycker kan vara intressant att vara en del av och samtidigt utföra aktivitetsarbete, kan du kontakta Tommy som är sammankallande för valberedningen. Enklast via mail valbered@uss.nu